Polsko-Czeskie warsztaty muzyczne oraz wspólny koncert w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu.

W ramach Festiwalu odbywały się dwudniowe warsztaty artystyczne pn. „Zagraj Schnabla”, w których wzięły udział dzieci z sekcji dętej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu pod przewodnictwem Pana Artura Nowaka, który jest muzykiem w Filharmonii Dolnośląskiej oraz uczniowie Podstawowej Szkoły Artystycznej im. Karla Halire z Vrchlabi wraz z dyrektorem Panem Radek Hanuš i pedagogiem Panią Zuzaną Havlovą. Ideą spotkań było zacieśnienie więzi polsko-czeskiej w postaci wspólnego spędzania czasu oraz zapoznanie z twórczością patrona Festiwalu, który zaowocował koncertem podsumowującym. Było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ wspólnie został zagrany utwór Józefa Ignacego Schnabla w rozdysponowaniu na instrumenty dęte. Dodatkowo zaproszeni goście przygotowali dodatkową atrakcję w postaci krótkiego recitalu muzycznego, który okazał się bardzo wartościowym doświadczeniem dla słuchaczy. Warto wspomnieć, że uczniowie ze Szkoły Artystycznej we Vrchlabi wraz z opiekunami uczestniczyli w koncercie inauguracyjnym IX edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Nowogrodźcu, w trakcie którego zaprezentował się fenomenalny Mateusz Rzewuski, znany i ceniony w środowisku muzycznym organista. Warsztaty oprócz wartości edukacyjnej miały szeroki zasięg kulturowy, ponieważ można było zaobserwować wzajemne zainteresowanie i chęć nawiązania kontaktu, co okazało się dobrą prognozą na dalszą współpracę. 

 

Zobacz zdjęcia>>>