Po raz pierwszy w ramach Festiwalu zorganizowaliśmy konferencję naukową "Józef Ignacy Schnabel i jego epoka" z okazji 250. rocznicy urodzin kompozytora.
W dwudniowej konferencji wzięło udział siedmiu prelegentów z muzycznego środowiska naukowego z Polski i Czech.
Celem sesji naukowej było m.in. podjęcie problematyki schnablowskiej, wymiana myśli dotyczących kierunku i profilu dalszych badań nad życiem i twórczością kompozytora.
Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać referatu prof. Stanislava Pecháček (Univerzita Karlova) o "Janie Dismas Zelenka i jego dziełach wokalno-instrumentalnych", dr Agnieszki Drożdżewskiej (Uniwersytet Wrocławski) "Joseph Ignaz Schnabel jako pedagog muzyki na Uniwersytecie Wrocławskim", dr Vladimíra Maňas (Masarykova Univerzita) "Kultura muzyczna tzw. Austryiackiego Śląska około 1800 roku: środowisko miejskie i arystokratyczne", mgr Heleny Kramářová (Masarykova Univerzita) "Muzyka w kościele św. Jakuba w Brnie około 1800 roku", dr Iwony Hanny Świdnickiej (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) "Polscy kompozytorzy w życiu Josepha Ignaza Schnabla", dr Grzegorza Joachimiaka (Uniwersytet Wrocławski) "Schnabel i wrocławscy Bonifratrzy. Nieznane muzykalia nowogrodzieckiego kompozytora" oraz mgr Mariusza Urbana (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) "Kompozycje Józefa Ignacego Schnabla w zbiorach muzykaliów kościoła Uniwersyteckiego we Wrocławiu".
Kierownikiem naukowym konferencji była dr Aleksandra Pijarowska, kierownikiem organizacyjnym mgr Eliza Szwed.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Kierownika Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej prof. dr hab. Anny Granat-Janki.

 

Zobacz zdjęcia