A.Zakrzewska

 Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku muzyka. Przez 38 lat pracowała jako nauczyciel wychowania muzycznego
w Szkole Podstawowej, a następnie w Gimnazjum w Nowogrodźcu. W tym czasie opiekowała się wieloma artystycznie uzdolnionymi uczniami,
zrzeszając ich w chórze, zespołach wokalnych i instrumentalnych, a także dziecięcych zespołach piosenki i ruchu. Wspólnie z młodzieżą zajmowała
czołowe lokaty na wojewódzkich oraz międzywojewódzkich konkursach i przeglądach, tym samym nie tylko promując Nowogrodziec, ale i umacniając
dobrą opinię i niosąc sławę szkołom, które reprezentowała.


Od wielu lat z niesłabnącym zaangażowaniem uczestniczyła w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowogrodźcu, będąc
inicjatorem WOŚP w lokalnym środowisku. Działalność organizacyjna Antoniny Zakrzewskiej prowadzona była wielotorowo. Przez 10 lat organizowała
w Szkole Podstawowej imprezy artystyczne: Szkolną Mini Listę Przebojów oraz Szkolny Konkurs Piosenki. Oba wydarzenia przyciągnęły pokaźną liczbę
uczniów. Pracując w nowogrodzieckim gimnazjum powołała do życia przedsięwzięcie „Artyści są wśród nas”, stwarzając uczniom pole do rozwijania
różnorakich uzdolnień. Ważnym aspektem aktywności Antoniny Zakrzewskiej jest Społeczne Ognisko Muzyczne, którego od 20 lat jest dyrektorem.
Uczniowie SOM pod jej opieką biorą udział we wszystkich imprezach środowiskowych.


Antonina Zakrzewska od 16 lat prowadzi w Nowogrodźcu Chór Środowiskowy Harmonia. Zespół uczestniczy w przeglądach, prezentacjach i festiwalach
regionalnych oraz ogólnopolskich dla chórów amatorskich, godnie reprezentując gminę.