B.Sudnikowicz

 

Jeden z najwybitniejszych gitarzystów polskich młodego pokolenia. Urodził się w 1990 roku w Wałczu. Jest absolwentem Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie gitary dr. hab. Marcina Dylli. Studia zwieńczył Medalem „Primus Inter Pares” dla najlepszego
absolwenta roku 2015 za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz celującą ocenę̨ ukończenia studiów. Od października 2015 roku jest
doktorantem studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem opiekuna naukowo-artystycznego
prof. zw. dr hab. Aliny Gruszki.

Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych w Polsce, Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Holandii i Hiszpanii. Od 2014
roku wraz z gitarzystką Justyną Sobczak współtworzy duet gitarowy Sedina Duo. W 2015 roku duet otrzymał tytuł „Most Distinguished Musicians”
oraz „Debussy Special Mention” w ramach Międzynarodowego Konkursu „IBLA Grand Prize” w Ragusie (Włochy).

Za swoją działalność artystyczną był nagradzany takimi wyróżnieniami, jak: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda
Polska” (2015), Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-
2015), Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2011-2016), Stypendium
Prezydenta Miasta Szczecina (2008-2009), Nagroda Prezydenta Miasta Piły (2005). W latach 2005-2010 był uczestnikiem programu
pomocy wybitnie uzdolnionym prowadzonego przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

Błażej Sudnikowicz jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Gitara jako instrument solowy oraz w kameralistyce”
i odbywającego się w jej ramach Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach. Od 2016 roku pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Gitary i Harfy Akademii Muzycznej w Katowicach.