Chor Harmonia

 

Zespół jest członkiem Dolnośląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Powstał w 2002 roku z inicjatywy mieszkańców Nowogrodźca,
wypełniając w regionie wieloletnią niszę śpiewu chóralnego. Od listopada 2003 roku działa pod patronatem Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Chór liczy 34 członków, którzy są mieszkańcami gminy Nowogrodziec, a nade wszystko entuzjastami
śpiewu chóralnego. Zespół prowadzi Antonina Zakrzewska.

Występy Chóru uświetniają wszystkie imprezy i uroczystości zarówno świeckie, jak i kościelne. Repertuar Harmonii jest szeroki
i obejmuje m.in. pieśni patriotyczne, artystyczne, sakralne oraz kolędy. Zespół wielokrotnie uczestniczył w przeglądach,
prezentacjach i festiwalach regionalnych oraz ogólnopolskich dla chórów amatorskich. Występował na uroczystościach w ościennych
miejscowościach i gminach, m.in. podczas Spotkania Czterech Kultur czy Fety Bałkańskiej.

Długoletnią działalność Chóru nakreślają takie inicjatywy, jak: współpraca z GCKiS podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
Muzyka u J. I. Schnabla, cykliczne koncerty w hospicjum, Kolędowanie na Nowogrodzieckim Rynku, oprawa muzyczna ważnych u
roczystości państwowych i gminnych, a także wszystkich świąt kościelnych.

Wśród wielu konkursowych laurów zdobytych przez Zespół należy wymienić: I miejsce na II Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych
w Bolesławcu (2005), wyróżnienie na III Dolnośląskim Przeglądzie Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie (2008), Grand Prix na IX
Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych Śpiewający Seniorzy w Bogatyni (2014) i II miejsce na tym samym Festiwalu w 2016 roku.

Zespół wnosi szczególny wkład w rozwój artystyczny Gminy i Miasta Nowogrodziec, w upowszechnianie i kultywowanie chóralnej muzyki
sakralnej, polskiej pieśni narodowej, patriotycznej, przyczyniając się w ten sposób do promocji gminy. W ubiegłym roku Artyści
obchodzili jubileusz piętnastolecia swojej działalności.