Drukuj
Odsłony: 209

G.Szymczak

 

Ukończył wrocławską Akademię Muzyczną w klasach profesorów: Grzegorza Kurzyńskiego (fortepian), Lidii Grzanki-Urbaniak
(wiolonczela) oraz Marka Pijarowskiego (dyrygentura), otrzymując dyplom z wyróżnieniem w każdej specjalności. W 2012 roku
uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych.

Jest laureatem kilkudziesięciu ogólnopolskich festiwali muzycznych oraz ponad 40. krajowych i międzynarodowych konkursów
pianistycznych. Otrzymał m.in.: Nagrodę Specjalną „dla pianisty wyróżniającego się muzykalnością” na XV Międzynarodowym
Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2005), Grand Prix na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
im. Miłosza Magina (Paryż 2009) oraz III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim (Canberra, Australia 2011).

Był wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Wrocławia oraz Fundacji Piotra Klera.
Nagrywał dla Polskiego Radia oraz TVP. Posiada w swoim dorobku artystycznym 6 płyt CD. Prowadzi ożywioną działalność
koncertową. Występował w wielu miastach Polski oraz w Niemczech, Szkocji, Norwegii, Czechach, Austrii, Francji, Włoszech,
Turcji, Szwecji, Chinach oraz Australii.

W roku 2012 rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni, na której od 2015 roku zatrudniony jest na stanowisku
adiunkta. Jako pedagog często zapraszany jest do prowadzenia kursów pianistycznych, a także do zasiadania w jury konkursów
pianistycznych.