M.Podzielny

 

Doktor sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału
Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki tejże uczelni. Ukończyła również Podyplomowe
Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Con Brio Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu i Zespołu
Wokalnego Rondo oraz dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Wielokrotnie
otrzymywała nagrody dla najlepszego dyrygenta na konkursach chóralnych. Prowadzi liczne warsztaty metodyczne dla dyrygentów
i warsztaty wokalne dla chórów dziecięcych lub młodzieżowych. Za osiągnięcia artystyczne uzyskała odznakę „Zasłużony dla kultury
polskiej” oraz Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zespoły biorą udział w konkursach ogólnopolskich
oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których do tej pory zebrało się ponad siedemdziesiąt.