M.Sapiecha Muziol

 

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury symfonicznej prof. dra hab. Marka
Pijarowskiego (1998) oraz Wydziału Wychowania Muzycznego tej uczelni, który ukończyła z wyróżnieniem w roku 1993, studiując
dyrygenturę w klasie prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej.

Jako dyrygent współpracowała z wrocławskim Teatrem Muzycznym „Capitol”, orkiestrami Filharmonii Wrocławskiej, Sudeckiej
i Dolnośląskiej, Orkiestrą Kameralną Wratislavia, Orkiestrą Kameralną Ricordanza, a także chórem Cantores Minores
Wratislavienses.

Od wielu lat kieruje Akademickim Chórem Politechniki Wrocławskiej, a także Orkiestrą i Chórem Zespołu Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, z którymi to zespołami prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą.
Pełni funkcję dyrektora artystycznego odbywającego się rokrocznie we Wrocławiu Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich.
Jest dyrygentem Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii – projektu orkiestrowego skupiającego młodzież z całej Polski i Niemiec.

W latach 2015-2017 pełniła funkcję Kuratora Projektu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” w Regionie Wrocław i Dolny Śląsk.
Uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury „Wena 2013”, Nagrodą
„Lew Politechniki Wrocławskiej 2015” przyznawaną przez Kolegium Rektorów tej Uczelni, a także nagrodami Dyrektora Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W swoim dorobku posiada nagrania płytowe: Requiem W. A. Mozarta, Kolęda się niesie G. Pstrokońskiej-Nawratil, Muzyka symfoniczna
z Polsko-Niemiecką Młodą Filharmonią oraz A cappella, Dzieciątko się narodziło i Pater noster z Akademickim Chórem Politechniki
Wrocławskiej.