Moyzes Quartet

 


Od momentu powstania w 1975 roku, Moyzes Quartet stał się jednym z wiodących zespołów kameralnych na Słowacji. Jego Członkowie
są absolwentami prestiżowej Akademii Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Bratysławie, a także Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst w Wiedniu. Obie uczelnie ukończyli w klasach znamienitych profesorów, takich jak: Tibor Gašparek, Franz Samohyl czy Günter
Pichler. Jeszcze podczas studiów Muzycy zostali laureatami kilku istotnych konkursów zespołów kameralnych, zarówno krajowych jak
i międzynarodowych. W 2000 roku otrzymali nagrodę im. Frico Kafendy, a także nagrodę słowackiej krytyki muzycznej.

Kwartet z sukcesami reprezentował słowacką kulturę muzyczną w niemal wszystkich europejskich krajach, a także poza naszym kontynentem:
w Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, na Kubie, w Indiach, Maroku oraz USA. Ponadto Moyzes Quartet był etatowym zespołem Filharmonii
Słowackiej (1986-2005), miasta Modra (2006-2007), a obecnie reprezentuje miejscowość Skalica (od 2008 roku). W ostatnim czasie Artyści
gościli na znamienitych czeskich i słowackich festiwalach, takich jak Praska Wiosna, Melos-Étos, Festiwal Nowej Muzyki Słowackiej,
Bratysławska Wiosna Muzyczna, Festiwal Muzyczny w Brnie, a także w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Italii, Luksemburgu, Niemczech,
Słowenii, USA oraz na Wyspach Owczych.

Repertuar Moyzes Quartet obejmuje dzieła wszystkich epok, w tym współczesne słowackie kompozycje, których Zespół nierzadko jest
dedykantem.

Artyści wydali ponad 30 płyt CD, a także nagrywali dla słowackiego radia i zagranicznych rozgłośni.