O.Ksenicz

 

Absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie prof. Piotra Łykowskiego
(dyplom z wyróżnieniem), doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych (2014). Obecnie prowadzi klasę śpiewu solowego
na macierzystym wydziale.

Śpiewaczka współpracowała jako solistka m. in. z Warszawską Operą Kameralną, na scenie której debiutowała w 2005 roku partią
Królowej Nocy w operze Czarodziejski flet W. A. Mozarta. Ta sama partia stała się również debiutem sopranistki na scenie
szczecińskiej Opery na Zamku w 2007 roku. Wokalistka występowała także na estradach Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze i Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, koncertowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej
w Katowicach oraz zespołami Filharmonii Częstochowskiej i Filharmonii Koszalińskiej pod kierunkiem takich dyrygentów, jak
Marek Pijarowski, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jacek Kraszewski, Ruben Silva oraz Jerzy Swoboda. Współpracowała ponadto z Teatrem
im. J. Kochanowskiego w Opolu.

Uczestniczyła w licznych kursach interpretacyjnych i mistrzowskich, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów oraz pedagogów
polskich i zagranicznych, m. in. Ralfa Döringa, Paula Esswooda, prof. Christiane Hampe, Ewy Iżykowskiej (dyplom mistrzowski
w roku 2002), Izabelli Kłosińskiej, Ingrid Kremling-Domanski (dyplom mistrzowski w roku 2003, 2005 oraz 2011), prof. Piotra
Kusiewicza, prof. Helgi Meyer-Wagner, Jadwigi Romańskiej-Gabryś oraz prof. hc Teresy Żylis-Gara. Była stypendystką Hochschule
für Musik w Kolonii, gdzie pracowała pod kierunkiem uznanej śpiewaczki i zarazem znakomitego pedagoga – prof. Barbary Schlick
oraz stypendystką Ministra Kultury. Obecną działalność pedagogiczną wokalistka łączy z regularnym uczestnictwem w kolejnych
kursach interpretacyjnych oraz z działalnością koncertową.

Sopranistka nagrała płytę z firmą fonograficzną Musicon (2009), na której dokonała współczesnego prawykonania utworów religijnych
Józefa Elsnera. Projekt był realizowany w ramach nowatorskiego projektu „Musica Claromontana” – przywracanie do obiegu muzycznego
utworów zachowanych w archiwach muzycznych klasztoru jasnogórskiego.

Olga Ksenicz jest laureatką wielu konkursów. Wśród znaczących osiągnięć należy wymienić: wyróżnienie za wykonanie arii barokowej
na I Ogólnopolskim Konkursie Sopranowym im. Haliny Halskiej we Wrocławiu (2001), wyróżnienie za wykonanie utworów patrona konkursu
na II Konkursie Pieśni i Arii im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (2002), III nagroda i nagroda specjalna (za wykonanie
Pieśni Roksany z opery Król Roger Karola Szymanowskiego) na VI Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Słowiańskiej w Katowicach (2003),
finalistka przesłuchań „Concorso Internazionale di canto per IV centrnario dell’opera” w Weronie (2007).

Repertuar wokalistki obejmuje utwory od renesansu po współczesność, za szczególnym uwzględnieniem muzyki oratoryjno-kantatowej
epoki baroku i klasycyzmu, zwłaszcza włosko- i niemieckojęzycznego kręgu kulturowego (twórczość m. in. C. Monteverdiego,
A. Scarlattiego, G. B. Pergolesiego, A. Vivaldiego, G. F. Haendla, J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta).