NA WWW 450 crop

W dniu 29 grudnia 2020 r. w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie odbyło się spotkanie, na którym Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich i zaproszony Józef Rypiński przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, przekazali sprzęt i wyposażenie pozyskane w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach projektu zakupiono 2 kompletne aparaty powietrzne typu Fenzy, 14 sztuk hełmów strażackich, 10 sztuk węży tłocznych powlekanych W52/20, 4 sztuki węży tłocznych powlekanych W75/20 oraz piłę spalinową "okrzesywarka" do gałęzi.

Koszt zakupu urządzeń wyniósł 24 837,60 zł, z czego 24 585,10 to wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości, a 252,50 zł. to wkład własny Gminy Nowogrodziec do realizacji projektu.

Realizacja zadania i uzyskane współfinansowanie korzystnie wpłynie  na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Dzięki otrzymanemu wyposażeniu Strażacy OSP Gierałtów będą mogli nieść skuteczniejszą pomoc społeczności, a tak potrzebne środki ochrony indywidualnej zagwarantują ich własne bezpieczeństwo. OSP są częścią środowiska lokalnego, służą pomocą społeczności, wykazują się ambicją i zaangażowaniem, co jest coraz częściej doceniane i wspierane przez instytucje rządowe i samorządowe.

logotyp Ministerstwo Sprawiedliwości

osp 1

osp 2

osp 4

osp Gierałtów na fb

osp 3