droga w sse 450 wa WWW

30 grudnia 2020 r. zakończyły się roboty budowlane związane z budową drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w miejscowości Wykroty, która stanowi między innymi dojazd do nowobudowanej fabryki TECHNONICOL Corporation - producenta i dostawcy materiałów pokryć dachowych, hydro i termoizolacyjnych.

Zakres budowy obejmował wykonanie jezdni na długości 620 mb o szerokości 7 m. W ramach prac budowlanych wykonano nawierzchnię z masy mastyksowo-grysowej SMA na całej długości drogi. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego. Całkowity koszt zadania to 1 181 645,00 zł, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową od Wojewody Dolnośląskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 707 584,81 zł.

droga w sse 1000 

 

image000000

Droga sse

image000003

image000002