Drukuj
Odsłony: 828

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się   XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

      8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
      9. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec