Plakat zaproszeniedo udziału w Konkursie 410

 Regulamin XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR

 

Żródło: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PT KRUS BOLESŁAWIEC

Narodowy Spis 450

 

burmistrz nowogrodźca450

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza na koncert on-line "Elvis na bis" w wykonaniu Mirosława Deredas. W repertuarze covery nie tylko Elvisa.

Serdecznie zapraszamy  20 marca o godz. 19:00 !

Koncert dostępny będzie na  Fanpage'u Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Krus informacja

Wypadkom przy pracy ze zwierzętami co roku ulega prawie 3.500 rolników i członków ich rodzin, a około 10 osób ponosi śmierć. Wypadki te najczęściej występują podczas przepędzania zwierząt na wypas i przewiązywania na pastwisku, w czasie dojenia, karmienia, czyszczenia pomieszczeń w obecności zwierząt i załadunku na środki transportu.

kosze410

Informujemy, że Straż Miejska w Nowogrodźcu rozpoczęła kontrole zgodności deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym, czyli ilością osób zamieszkujących na danej posesji.