Policja 450

W uznaniu dla Policjantów Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, pod kierownictwem Pana Komendanta Jacka Jaworskiego, za ofiarną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec, Robert Relich burmistrz Nowogrodźca symbolicznie przekazał klucze do samochodu policyjnego na ręce inspektora Norberta Kurendy, Komendanta Powiatowego Policji  w Bolesławcu.

Hydro tech IBOK410

Informujemy, że Spółka Hydro - Tech w Nowogrodźcu uruchomiła dla swoich klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Bez wychodzenia z domu logując się do systemu można załatwić wiele spraw będących w kompetencji HydroTech.

PSZOK

Informujemy, że od dnia 01 marca 2021 roku następuje zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Strzeleckiej 24 w Nowogrodźcu.

ARIMR2410

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami. Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

krus


Wymagania bhp przy obsłudze urządzeń technicznych w obejściu