leśna 450 2

12 maja 2021 r. Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca podpisał umowę dotyczącą przebudowy drogi przy ul. Leśnej w Nowogrodźcu.

Stan techniczny drogi uniemożliwia korzystanie z niej w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców jest okres wiosenno - jesienny, kiedy to droga jest częściowo nieprzejezdna.

Głównym uzasadnieniem dla przebudowy powyższej drogi było uzyskanie dostępności i dojazd do miejsc zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, zmniejszenie kosztów utrzymania drogi oraz podwyższenie komfortu jazdy.

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę drogi o łącznej długości 539 mb oraz szerokość 3 m. Wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni oraz uformowanie istniejących rowów drogowych  i umocnienie je płytami ażurowymi typu „JOMB”, które funkcjonują jako rowy chłonne. Całkowity koszt zadania to ok. 230 tys. zł, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Wykonawcą zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, wybrana spośród ofert złożonych przez 7 konkurencyjnych podmiotów.

leśna 1200