sesja19.02

 

   

       Na sesji   Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w dniu 19.02.2021 r. radni uchylili uchwałę nr XXX/212/20  z dnia 26.11.2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

       Decyzja radnych o sprzedaży podjęta na sesji dnia 26.11. 2020 r. z inicjatywy Łukasza Izydorczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu wzbudzała wątpliwości niektórych mieszkańców. Działania organów gminy, Burmistrza Nowogrodźca i Rady Miejskiej w Nowogrodźcu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i kierunkami rozwoju miasta uzgodnionymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W załączeniu prezentujemy imienne wyniki głosowania z dnia 26.11.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zabudowę placu w zestawieniu z wynikami głosowania z ostatniej sesji, która jest decyzją o wycofaniu się z podjętej decyzji.
       Robert Relich, burmistrz Nowogrodźca – Rozumiem zachowanie radnych, że wycofali się z decyzji. Nie podzielam stanowczo działania Joanny Świder i Ryszarda Kalusa, to wetowanie rozwoju miasta i gminy. Radny Arkadiusz Kosior wyraźnie opisał w swoim wystąpieniu zdarzenia, których mieszkańcy byli świadkami.

 

link do sesji w dniu 19.02.2021 r.

 

W załączeniu prezentujemy imienne wyniki głosowania w dniu 26.11.2020r. oraz 19.02.2021r. :

glosowanie12