Drukuj
Odsłony: 821

krus


Wymagania bhp przy obsłudze urządzeń technicznych w obejściu

      Prawie w każdym gospodarstwie (zakładzie rolnym oraz gospodarstwie indywidualnym) jako środek transportu oraz do napędu maszyn jest używany ciągnik rolniczy. Oto kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa jego obsługi:
- obsługę można powierzyć osobie posiadającej prawo jazdy (przy korzystaniu z dróg publicznych) lub przeszkolonej do jego bezpiecznej obsługi (przy użytkowaniu w gospodarstwie – na drogach wewnętrznych i w budynkach inwentarskich)
- w razie agregatowania z maszyną współpracującą przekazywanie napędu poprzez wał przegubowo-teleskopowy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy ma on kompletną i nie uszkodzoną osłonę
- agregatowanie maszyn, beczek asenizacyjnych jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego urządzeń (układ trzypunktowy, zaczepy transportowe i rolnicze)
- w kabinie ciągnika w czasie jazdy i pracy nie powinien przebywać nikt inny poza traktorzystą
- ciągnik powinien mieć sprawne wszystkie układy, które podlegają sprawdzeniu codziennie przed jego uruchomieniem
- pedały hamulców powinny być stale spięte razem
- stopień wejściowy do kabiny ciągnika powinien być systematycznie oczyszczany, aby zapobiec poślizgowi i upadkowi obsługującego
- ciągnik powinien być wyposażony w sprawną gaśnicę
- płyn chłodzący i paliwo należy uzupełniać tylko po wyłączeniu silnika.
Nie wolno:
- przewozić osób na błotnikach
- używać ciągników bez kabin lub ram ochronnych, zwłaszcza na zboczach, gdy ich kąt pochylenia przekracza 12 stopni
- zjeżdżać po pochyłościach przy wyłączonym biegu lub zgaszonym silniku
- prowadzić ciągnika po spożyciu alkoholu
- pozostawiać pojazdu nie zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem.
Zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy wszystkich stacjonarnych maszyn i urządzeń należy:
- znać instrukcję ich bezpiecznej obsługi
- włączać napęd tylko przy założonych wszystkich osłonach części ruchomych, ostrych i niebezpiecznie wystających
- włączać urządzenie elektryczne tylko po sprawdzeniu stanu izolacji przewodów zasilających i właściwego podłączenia do instalacji zasilającej.

Zabrania się podczas ruchu maszyny lub przy włączonym napędzie:
• wykonywania prac konserwacyjno-remontowych
• regulacji długości łańcuchów, pasków klinowych lub płaskich
• dokonywania wymiany zespołów roboczych lub sit
• usuwania zanieczyszczeń
• wkładania ręki do otworów wlotowych i gardzieli, w których obracają się części robocze lub przekładnie
• otwieranie pokrywek montażowych lub okienek kontrolnych
• pobierania ręką próbek w celu sprawdzenia np. jakości śrutowania zboża
• zdejmowania osłon lub pokryw

       Bardzo ważną zasadą w zakresie bezpieczeństwa pracy jest zabezpieczenie (przed dostępem ludzi) pasów przenoszących napęd lub innych długich, ruchomych elementów (np.: łańcuchów, pasków klinowych) barierkami ochronnymi o wysokości 110cm po obu stronach oraz zabezpieczenie przejść pod pędnią.
Prace wykonywane codziennie w gospodarstwach rolnych są bardzo zróżnicowane i wymagają użycia wielu narzędzi ręcznych. Narzędzia, np. grabie, grace, siekacze, siekiery, powinny znajdować się w wyznaczonych miejscach, nigdy rzucone bezładnie lub zostawione pod ścianą. Drobne narzędzia ręczne (młotki, noże, dłuta, nożyce, piłki) powinny być przechowywane w szufladzie lub w szafce. Takie narzędzia jak: siekiera, kosa, łom, widły, kilof powinny mieć swoje miejsce w oddzielnym przeznaczonym do tego pomieszczeniu (magazynku).
W gospodarstwie indywidualnym (rodzinnym) pomieszczenie to nie powinno być dostępne dla dzieci.

Niedozwolone jest:

• wkładanie ostrych narzędzi do kieszeni (należy je przenosić w skrzynce narzędziowej)
• używanie narzędzi uszkodzonych lub nadmiernie zużytych
• wykonywanie robót ostrymi narzędziami w pomieszczeniu o słabym oświetleniu lub przez osoby będące pod wpływem alkoholu
• pozostawianie ostrych narzędzi podczas przerwy w pracy bez możliwości sprawowania kontroli
• używanie narzędzi niewłaściwe osadzonych na trzonkach lub rękojeściach albo z uszkodzonymi trzonkami
• pozostawienie wideł skierowanych zębami do góry i grabi trzonkiem do góry
• wykonywanie prac naprawczych z użyciem:
- rozklepanych młotków
- rozkalibrowanych kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych
- piłek ręcznych do metali z uszkodzonym brzeszczotem
- piłek do drewna z wyłamanymi zębami
- wideł z wyłamanymi zębami, itp.


Informacja otrzymana od:  PT KRUS w Bolesławcu