Hydro tech IBOK410

Informujemy, że Spółka Hydro - Tech w Nowogrodźcu uruchomiła dla swoich klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Bez wychodzenia z domu logując się do systemu można załatwić wiele spraw będących w kompetencji HydroTech.

Konto internetowe w iBOK umożliwia m.in.:

  • zgłoszenie nowego odczytu z wodomierza
  • przeglądania historii wprowadzonych stanów posiadanych wodomierzy
  • sprawdzenie i wydruk umów zarejestrowanych w systemie
  • możliwość wyświetlenia analizy zużycia wody dla danego punktu odbiorczego
  • podglądu dowolnej faktury zarejestrowanej w systemie
  • pobierania formularzy i dokumentów udostępnianych przez przedsiębiorstwo
  • przeglądanie aktualnych ogłoszeń i informacji o planowanej przerwie w dostawie wody, czy o planowanym terminie usunięcia awarii
  • zgłaszania awarii, reklamacji oraz innych uwag związanych ze świadczonymi usługami
  • zgłoszenie wywozu nieczystości ciekłych
  • zarządzania danymi teleadresowymi swojego konta IBOK

                                           >> link do iBOK <<

ulotka eBOK p2

ulotka strona 2