Zebrzydowa

Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowogrodziec realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w zakresie chodnika w miejscowości Zebrzydowa na odcinku od km 42+680 do km 43+200” opracowana zostanie dokumentacja dla ww. zadania.

Mieszkańcy wsi Zebrzydowa doczekają się chodnika łączącego Zebrzydową  z Nową Wsią, o który Burmistrz zabiegał już dłuższy czas. Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 357 jest bardzo duże. Taka sytuacja stwarza ogromne zagrożenie dla pieszych, a szczególnie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

W 2021 roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej, natomiast planowany termin rozpoczęcia prac związanych z budową chodnika to rok 2022.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: „Dziękuję za pomoc i współpracę Pani Czesławie Janiec – Radnej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Panu Józefowi Skóra – Radnemu Rady Powiatu Bolesławieckiego”.